«Аналіз даних з використанням зведених таблиць»

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

«Аналіз даних з використанням зведених таблиць»

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом.

2. Виконати завдання щодо аналізу даних.

3. Самостійно виконати завдання згідно варіанту.

Завдання: на підставі даних про діяльність відділень комерційного банку щодо відкриття рахунків для клієнтів провести підсумковий аналіз даних. Комерційний банк має 2 відділення (центральне та районне), відкриває рахунки (строковий, поточний та депозит) фізичним та юридичним особам. Вихідною інформацією є наступна таблиця:

ПРОДОВЖИТИ ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ ДАНИМИ (25-30 РЯДКІВ).

Побудувати зведені таблиці, які відображають:

1) загальну суму вкладів клієнтів у розрізі відділень, типів рахунків та клієнтів;

2) загальну суму вкладів клієнтів у розрізі відділень, дата відкриття рахунку та клієнтів;

3) загальну суму вкладів клієнтів у «Аналіз даних з використанням зведених таблиць» розрізі типів рахунків та клієнтів за кожний день роботи;

4) загальну кількість клієнтів у розрізі відділень, типів рахунків та клієнтів;

5) загальну кількість клієнтів у розрізі типів рахунків та клієнтів за кожний день роботи.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Створити таблицю вихідних даних на робочому листі електронної таблиці Microsoft Excel.

Викликати майстер створення зведених таблиць за допомогою команди меню Данные – Сводная таблица. Заздалегідь залиште курсор всередині таблиці вихідних даних.

Виконайте кроки майстра створення зведених таблиць:

Заповніть макет зведеної таблиці наступним чином:

Створена зведена таблиця (на окремому робочому листі) матиме наступний вигляд:

Таким чином, отримали зведену таблицю, яка відображає загальну суму вкладів клієнтів «Аналіз даних з використанням зведених таблиць» у розрізі відділень, типів рахунків та клієнтів. Проаналізувати отримані дані.

Виконати зміну структури зведеної таблиці наступним чином: поміняти місцями кнопки «Отделение» та «Счет» на зведеній таблиці. В результаті одержимо:

Аналогічним чином побудуємо зведену таблицю для визначення загальної суми вкладів клієнтів у розрізі відділень, дата відкриття рахунку та клієнтів (завдання №2).

Макет таблиці матиме наступний вигляд:

В результаті одержимо:

Для визначення загальної кількості клієнтів у розрізі відділень, типів рахунків та клієнтів (завдання №4) макет зведеної таблиці має наступний вигляд:Відповідна зведена таблиця матиме наступний вигляд:

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

· виконати останні завдання (№3,5)

· внести зміни у вихідну таблицю (змінити суми, дати тощо), виконати оновлення «Аналіз даних з використанням зведених таблиць» зведених таблиць (для зведеної таблиці виконати команду меню Данные – Обновить данные)

· створити таблицю вихідних даних відповідно до власного варіанту, заповнити її даними (20-30 рідків)

· побудувати зведені таблиці, які дозволяють проаналізувати підсумки за різними критеріями

Варіанти завдань:

1.

Автор

Издатель-ство

Форма оплаты

Общая

стоимость

Сфера

Иванов ИИ

Луч

Нал.расчет

Роман

Петров ПП

Вега

Нал.расчет

Роман

Климов КК

Луч

Безнал.расчет

Повесть

Иванов ИИ

Прима

Нал.расчет

Повесть

Петров ПП

Прима

Безнал.расчет

Новелла

Климов КК

Вега

Безнал.расчет

Роман

2.

Тип хозяйства

Наименование
продукта

Продано
на бирже

Дата

Форма оплаты

фермер

Мясо

19.01.08

Нал.расчет

колхоз

Молоко

24.01.08

Нал.расчет

совхоз

Зерно

13.01.08

Безнал.расчет

фермер

Зерно

27.02.08

Нал.расчет

колхоз

Молоко

04.01.08

Безнал.расчет

совхоз

Мясо

25.02.08

Безнал.расчет

3.

Страна

Вид
транспорта

Месяц поставки

Поставщик

Общая

стоимость

Польша

авиа

Август

ООО «Пегас»

Турция

авто

Сентябрь

ЧП Иванов

Китай

авиа

Июль

ОАО «Луч»

Турция

ж/д

Август

ЧП Иванов

Польша

авто

Октябрь

ООО «Пегас»

Китай

ж/д

Сентябрь

ОАО «Луч»

4.

Поставщик

Товар

Потребитель

Общая
стоимость

Дата

Комбинат

Мука

Магазин

Фабрика

Соль

Склад

Комбинат

Соль

Магазин

Завод

Мука

Склад

Фабрика

Сахар

Склад

Завод

Сахар

Магазин

5.

Поставщик

Товар

Сумма

Страна

Дата

АО “Луна”

мука

Россия

АО “Вега”

соль

США

АО “Луна”

сахар

Италия

АО “Вега”

мука

Польша

АО “Луна”

соль

США

АО “Вега”

сахар

Польша

6.

Вид кредита

Банк

Клиент

Сумма

среднесрочный

Приватбанк

ООО «Пегас»

долгосрочный

ВТБ

ЧП Иванов

краткосрочный

Металлург

ОАО «Луч»

среднесрочный

Приватбанк

ЧП Иванов

долгосрочный

ВТБ

ООО «Пегас»

краткосрочный

Металлург

ОАО «Луч»

7.

Поставляемое
изделие

Тип
транспорта

Расстояние

Стоимость
перевозки

Нефть

Морской

1000-5000

Зерно

ж/д

до 1000

Руда

Воздух

свыше 5000

Нефть

ж/д

до «Аналіз даних з використанням зведених таблиць» 1000

Зерно

Морской

1000-5000

Руда

Воздух

свыше 5000

8.

Дистрибьютор

Наименование
продукта

Объем реализации

Месяц поставки

Сумма налога

ООО «Пегас»

Молоко

Август

ЧП Иванов

Мясо

Сентябрь

ОАО «Луч»

Зерно

Июль

ЧП Иванов

Мясо

Август

ООО «Пегас»

Зерно

Октябрь

ОАО «Луч»

Молоко

Сентябрь

9.

Возраст пациента

Профессия

Диагноз

Стоимость
лечения

20-30

инженер

гастрит

30-40

слесарь

язва

до 20

студент

грипп

старше 40

юрист

язва

30-40

строитель

гастрит

до 20

механик

грипп

10.

Вид кредита

Срок кредита, мес.

Клиент

Сумма

среднесрочный

Физ.лицо

долгосрочный

Физ.лицо

краткосрочный

Юр.лицо

среднесрочный

Физ.лицо

долгосрочный

Физ.лицо

краткосрочный

Юр.лицо

11.

Автор

Издатель-ство

Форма оплаты

Общая

стоимость

Сфера

Иванов ИИ

Луч

Нал.расчет

Роман

Петров ПП

Вега

Нал.расчет

Роман

Климов КК

Луч

Безнал.расчет

Повесть

Иванов ИИ

Прима

Нал.расчет

Повесть

Петров ПП

Прима

Безнал.расчет

Новелла

Климов КК

Вега

Безнал.расчет

Роман

12.

Тип хозяйства

Наименование
продукта

Продано
на бирже

Дата

Форма оплаты

фермер

Мясо

19.01.08

Нал.расчет

колхоз

Молоко

24.01.08

Нал.расчет

совхоз

Зерно

13.01.08

Безнал.расчет

фермер

Зерно

27.02.08

Нал.расчет

колхоз

Молоко

04.01.08

Безнал.расчет

совхоз

Мясо

25.02.08

Безнал.расчет

13.

Страна

Вид
транспорта

Месяц поставки

Поставщик

Общая

стоимость

Польша

авиа

Август

ООО «Пегас»

Турция

авто

Сентябрь

ЧП Иванов

Китай

авиа

Июль

ОАО «Луч»

Турция

ж/д

Август

ЧП Иванов

Польша

авто

Октябрь

ООО «Пегас»

Китай

ж/д

Сентябрь

ОАО «Луч»

14.

Поставщик

Товар

Потребитель

Общая
стоимость

Дата

Комбинат

Мука

Магазин

Фабрика

Соль

Склад

Комбинат

Соль

Магазин

Завод

Мука

Склад

Фабрика

Сахар

Склад

Завод

Сахар

Магазин

15.

Поставщик

Товар

Сумма

Страна

Дата

АО “Луна”

мука

Россия

АО “Вега”

соль

США

АО “Луна”

сахар

Италия

АО “Вега”

мука

Польша

АО “Луна”

соль

США

АО “Вега”

сахар

Польша

16.

Вид кредита

Банк

Клиент

Сумма

среднесрочный

Приватбанк

ООО «Пегас»

долгосрочный

ВТБ

ЧП Иванов

краткосрочный

Металлург

ОАО «Луч»

среднесрочный

Приватбанк

ЧП Иванов

долгосрочный

ВТБ

ООО «Пегас»

краткосрочный

Металлург

ОАО «Луч»

17.

Поставляемое
изделие

Тип
транспорта

Расстояние

Стоимость
перевозки

Нефть

Морской

1000-5000

Зерно

ж/д

до 1000

Руда

Воздух

свыше 5000

Нефть

ж/д

до «Аналіз даних з використанням зведених таблиць» 1000

Зерно

Морской

1000-5000

Руда

Воздух

свыше 5000

18.

Дистрибьютор

Наименование
продукта

Объем реализации

Месяц поставки

Сумма налога

ООО «Пегас»

Молоко

Август

ЧП Иванов

Мясо

Сентябрь

ОАО «Луч»

Зерно

Июль

ЧП Иванов

Мясо

Август

ООО «Пегас»

Зерно

Октябрь

ОАО «Луч»

Молоко

Сентябрь

19.

Возраст пациента

Профессия

Диагноз

Стоимость
лечения

20-30

инженер

гастрит

30-40

слесарь

язва

до 20

студент

грипп

старше 40

юрист

язва

30-40

строитель

гастрит

до 20

механик

грипп

20.

Вид кредита

Срок кредита, мес.

Клиент

Сумма

среднесрочный

Физ.лицо

долгосрочный

Физ.лицо

краткосрочный

Юр.лицо

среднесрочный

Физ.лицо

долгосрочный

Физ.лицо

краткосрочный

Юр.лицо

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentauxdntx.html
documentauxdvef.html
documentauxecon.html
documentauxejyv.html
documentauxerjd.html
Документ «Аналіз даних з використанням зведених таблиць»