УГОДА ПОДРУЖЖЯ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ

Відповідно до ст. 78 СК подружжя має право укласти договір про надання утримання одному з них. Право на утримання мають особи відповідно до ст. 75 СК. Щодо такого договору істотними умовами є умови, розмір та строки виплати аліментів. Такий договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

За домовленістю сторін утримання може надаватися як у натуральній, так і у грошовій формі.

У разі обрання грошової форми утримання, зрозуміло, що сума аліментів обумовлюється. Але у випадку, якщо утримання буде надаватися у натуральній формі, необхідно визначити, що саме буде передаватися, зазначити характеристики речей та їх кількість.

Відповідно до п. 177 Інструкції при посвідченні договору про УГОДА ПОДРУЖЖЯ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ утримання нотаріусом перевіряється факт непрацездатності того з подружжя, на користь якого укладається угода. Непрацездатними (за віком або за станом здоров'я) визнаються особи, які досягли пенсійного віку, установленого законом, або є інвалідами І, II, III групи, про що зазначається в тексті договору. На утримання також матиме право той з подружжя, заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна та інші доходи якого не забезпечують йому прожиткового мінімуму, установленого законом. Про встановлення цих обставин нотаріусом зазначається у тексті договору. На примірнику договору про надання утримання, що залишається в справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, робиться відмітка, у якій зазначаються реквізити документа УГОДА ПОДРУЖЖЯ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ, що підтверджує встановлені нотаріусом обставини для надання утримання.

При укладенні договору нотаріус має роз'яснити сторонам положення ч. 4 ст. 77 СК, відповідно до якої у разі, якщо платник аліментів виїжджає на постійне місце проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти можуть бути сплачені наперед за час, визначений домовленістю подружжя, а у разі спору — за рішенням суду. Про здійснення такого роз'яснення нотаріус зазначає у тексті договору. Крім того, у тексті договору нотаріусом зазначається можливість вчинення виконавчого напису нотаріусом у безспірному порядку у випадку невиконання умов договору про надання утримання з посиланням на УГОДА ПОДРУЖЖЯ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ ч. 2 ст. 78 СК, якою передбачена можливість стягнення в такому порядку.

Відповідно до ст. 89 СК договір про надання утримання може бути припинено за домовленістю подружжя шляхом укладення договору про припинення права на утримання взамін набуття права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати.

Договір, за яким передається у власність нерухоме майно, має бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації.

На майно, яке було одержане на підставі договору про припинення права на утримання, не може бути звернене стягнення.


documentauxdntx.html
documentauxdvef.html
documentauxecon.html
documentauxejyv.html
documentauxerjd.html
Документ УГОДА ПОДРУЖЖЯ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ