РОЗДІЛ 1. ОПИС АНАЛІЗОВАНОГО ТИПУ ЛІСУ

Кафедра лісівництва

Курсова робота з лісознавства

на тему „Типологічний аналіз дубово-соснового субору”

Курсова робота допущена до захисту

„____”________________ 2009 р.__________________________________

Захищено з оцінкою ___________________

„____”_______________ 2009 р.___________________________________

Виконавець: _____________________

Керівник: ________________________

Львів – 2009

Зміст

Вступ ……………………………………………………………...
1. Опис аналогічного типу лісу ……………………………………...
1.1. Типоутворююча роль породи …………………………………….
1.2. Класифікація типів лісу породи у даному типі лісорослинних умов ………………………………………………………………..
1.3. Діагностична характеристика типу лісу:…………………………
1.3.1. Опис аналізованого типу лісу …………………………………….
1.3.2. Характеристика можливого травостою у даному типі лісу……
1.3.3. Опис відповідного типові лісу ґрунту ……………………………
2. Типологічний аналіз ………………………………………………
2.1. Визначення фактичної і потенціальної продуктивності насаджень …………………………………………………………..
2.2. Розподіл насаджень на корінні і похідні деревостани …………..
3. Лісівничо-економічна ефективність типологічного аналізу ……
4. Висновки про сучасний стан насаджень …………………………
Список використаних джерел …………………………………….


ВСТУП

Головним завданням лісового господарства є найбільш раціональне використання земель державного лісового фонду з метою РОЗДІЛ 1. ОПИС АНАЛІЗОВАНОГО ТИПУ ЛІСУ отримання оптимальної кількості деревини та іншої продукції лісового господарства з одиниці лісової площі, покращення стану і підвищення якості лісів з одночасним використанням, збереженням і поновленням всіх багатогранних захисних властивостей лісу. Успішне виконання цих завданьможливе при веденні лісового господарства на типологічній основі.

Складність природи та різноманітність лісів зумовлюють необхідність їх розподілу на більш або менш однорідні категорії, тобто типи лісів. Такий розподіл необхідний для практики лісового господарства, пізнання законів життя лісу. Розчленуванням лісів на однорідні категорії займається лісова типологія.

Лісова типологія – це вчення про класифікацію типів лісу, тобто класифікація лісових ділянок, однорідних за комплексом кліматичних і лісорослинних потенційних РОЗДІЛ 1. ОПИС АНАЛІЗОВАНОГО ТИПУ ЛІСУ можливостей, однакових за лісівничими ознаками і які вимагають однорідних лісогосподарських заходів. Лісова типологія об’єднує вчення про грунт, гідрологію, лісові породи і трав’янисту рослинність у взаємодії з кліматом та іншими екологічними факторами зовнішнього середовища.

Рубання – це форма активного фпливу на ліс, який може бути як позитивним, так і негативним. Вибір способу рубання лісу визначається характером лісу, природними, економічними і соціальними умовами, повинен сприяти невиснажливому користуванню лісом, його раціональному використанню, забезпечувати поновлення лісу. З допомогою відповідних способів рубань можна забезпечити одночасне отримання деоевини, збереження і підвищення захисних властивостей лісу і підвищення його продуктивності.
РОЗДІЛ 1. ОПИС АНАЛІЗОВАНОГО ТИПУ ЛІСУ


documentauxoxqf.html
documentauxpfan.html
documentauxpmkv.html
documentauxptvd.html
documentauxqbfl.html
Документ РОЗДІЛ 1. ОПИС АНАЛІЗОВАНОГО ТИПУ ЛІСУ