Методична розробка для проведення заняття-на кожного студента.

Методична розробка

для проведення занять з розділу

„СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ”

зі студентами факультету підготовки офіцерів запасу

Тема 2: Законодавство України про проходження військової служби.

ХАРКІВ


Навчальна та виховна мета:

1. Довести до студентів основні вимоги законодавчих актів України з військових питань.

2. Ознайомити студентів з Воєнною доктриною України та структурою її Збройних Сил.

3. Роз’яснити студентам організацію підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України та їх резерву.

Час:2 години (90 хвилин).

Місце: Навчальний клас.

Керівництва та посібники

1. Закони України “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”.

2. Воєнна доктрина України.

3. Інструкція про організацію підготовки офіцерів запасу з числа Методична розробка для проведення заняття-на кожного студента. студентів вищих навчальних закладів.

4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Матеріальне забезпечення

Методична розробка для проведення заняття-на кожного студента.

2. Військові статути Збройних Сил України -на кожного студента

3. Стенд. Структура Збройних Сил України.

Навчальні питання та розподіл часу

I. Вступна частина.....................................................................................................................5 хв.

II. Основна частина................................................................................................................... 80 хв.

1. Основні положення Воєнної доктрини України та структура її Збройних Сил....... 30 хв.

2. Проходження військової служби громадянами України.............................................. 35 хв.

3.Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу................................... 15 хв..

III. Заключна частина..................................................................................................................5 хв.

Організаційно-методичні вказівки.

За 2-3 дні до початку заняття викладач ретельно вивчає Воєнну доктрину України, Білу книгу “Оборонна політика України”, Закони України “Про військовий обов’язок та Методична розробка для проведення заняття-на кожного студента. військову службу ”,”Про альтернативну (невійськову) службу”, Положення “Про проходження громадянами України військової служби”, ”Про проходження військової служби особами офіцерського складу і прапорщиками (мічманами)”,”Про проходження громадянами України служби у військовому резерві”, Інструкцію про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів ВНЗ, підбирає додаткову літературу з теми заняття, готує необхідне матеріальне забезпечення.

Перед початком заняття особовий склад групи шикується біля навчального класу у двошеренговому розгорнутому строю. Викладач приймає рапорт командира групи, перевіряє зовнішній вигляд особового складу і дає вказівки на усунення недоліків.

У вступній частині оголошується тема, навчальна та виховна мета заняття, порядок розглядання навчальних питань.

Основна частина Методична розробка для проведення заняття-на кожного студента. проводиться лекційно-пояснювальним методом, з самостійним вивченням Законів України, Указу Президента України і Інструкції. Студенти відпрацьовують опорні конспекти. Якість засвоєння навчального матеріалу перевіряється методом контрольного опитування.В заключній частині нагадується тема, навчальні та виховні цілі, ставляться завдання на самостійну підготовку, даються відповіді на запитання по темі заняття. Оголошуються оцінки по результатах тестування.

1. Вступна частина 5хв.

Керівник заняття:

- приймає рапорт чергового групи 1хв.

- перевіряє наявність студентів 3хв.

- доводить тему, мету та навчальні питання 1хв.


documentauxrtph.html
documentauxsazp.html
documentauxsijx.html
documentauxspuf.html
documentauxsxen.html
Документ Методична розробка для проведення заняття-на кожного студента.